Παροχή συμβουλών

Ως υπάλληλοι στην GreNeth B.V. πιστεύουμε ότι βασική μας ευθύνη είναι η ικανοποίηση των πελατών μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προιόντα μας και τις συμβουλές που προσφέρουμε. Αυτός είναι και ο λόγος της λειτουργίας τμήματος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα στην εταιρία μας. Πρέπει να απαντάμε στις ερωτήσεις που οι πελάτες μας θέτουν, και να τους βοηθάμε να αντιμετωπίζουν κάθε εμπόδιο που πιθανόν να παρουσιαστεί στην διαδικασία παραγωγής.
Οι Λύσεις της GreNeth
H GreNeth νιώθει υποχρεωμένη να προσφέρει ποιοτικές-συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παραγωγούς εντατικών προστατευόμενων καλλιεργειών. Σαν παραγωγός μπορείς να απευθυνθείς στους ειδικούς σύμβουλους για κάθε πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζεις.
Προσφέρουμε ξεχωριστή τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς και ταυτόχρονα προσφέρουμε διάφορες αναλύσεις νερού, εδάφους και υποστρωμάτων. Μπορείτε να παραλάβετε την αναφορά-απάντηση μας γρήγορα και σωστά με e-mail ή fax, η οποία αναφορά περιέχει ευνόητες πληροφορίες στο αίτημα σας.

Η χρόνια εμπειρία μας, μας βοηθούν να σας εξυπηρετούμε επαγγελματικά. Η ομάδα της GreNeth επιθυμεί να σας προσφέρει προσωπική και πρωτοποριακή βοήθεια για:

  • Επιλογή των σωστών ποικιλιών, για κομμένα καθώς και γλαστρικά φυτά,
  • Προβλήματα καλλιέργειας,
  • Ασθένειες, Εχθροί,
  • Άρδευση,
  • Λίπανση στο χώμα και σε υπόστρωμα
  • Τελευταίες μέθοδοι και τεχνικές παραγωγής
  • Προγραμματισμό της καλλιέργειας σας
  • Μετασυλλεκτικός χειρισμός
  • Ανάλυση πιθανότητας επιτυχίας διάφορων καλλιεργειών
  • Μάρκετιγκ
Όλες οι συμβουλές προσφέρονται με γνώμονα τις ανάγκες σας είτε σαν ξεχωριστό παραγωγό, είτε ως μέλους ενός ευρύτερου οργανισμού. Προκειμένου να αποφύγουμε σύνθετα προβλήματα συνάψεων, εργαζόμαστε με απλές συμβουλευτικές συμφωνίες. Ανάλογα με τον χρόνο που ζητάτε να σας αφιερώσουμε μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μηνιαία χρέωση.
Παρακαλούμε, στείλετε μας την αίτηση σας μαζί με τα στοιχεία σας με fax ή e-mail με σκοπό να ξεκινήσουμε μια επικοδομητική συνεργασία.

Contacts
Manush Georgiev 30, 2850 Petrich, Βουλγαρία
PO Box 309, 1430 AH Aalsmeer, The Netherlands
Τ +359 877 695750
Τ +30 6944 396635
F +31 297 347899
info@greneth.com
Copyright 2015 GreNeth